Kompleksowa obsługa ubezpieczeń OC działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to w chwili obecnej konieczność i niezbędny element działalności gospodarczej. Poniżej tylko kilka wybranych elementów tego ubezpieczenia.

  • Ochrona przed roszczeniami - Ubezpieczenie OC chroni przed roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy firma lub jej pracownicy spowodują szkodę. Ubezpieczenie pokrywa koszty związane z obroną przed roszczeniami oraz wypłatą odszkodowań, co może uratować firmę przed ruiną finansową.
  • Wymóg prawny - W niektórych branżach, np. w budownictwie, ubezpieczenie OC jest wymagane przez prawo. Brak ubezpieczenia może skutkować wysokimi karami finansowymi.
  • Zwiększenie zaufania klientów - Posiadanie ubezpieczenia OC może zwiększyć zaufanie klientów do firmy. Klienci mają większe poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że firma jest ubezpieczona w przypadku szkody.
  • Pokrycie kosztów procesów sądowych - Ubezpieczenie OC może pokryć koszty procesów sądowych, co może być bardzo kosztowne dla firm.

Ochrona finansowa przed roszczeniami Pracowników lub ich Spadkobierców z tytułu wypadków w pracy. Zapewnia ochronę finansową przedsiębiorcy w przypadku, gdy pracownik zginie, dozna obrażeń lub dozna innych szkód w wyniku wypadku lub incydentu związanego z pracą. Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z roszczeniami o odszkodowanie, w tym koszty medyczne, straty zarobkowe i inne związane koszty.


Podsumowując, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest niezbędnym narzędziem ochrony firmy przed kosztownymi roszczeniami oraz poprawy zaufania klientów i kontrahentów do działalności firmy.

NASI PARTNERZY

allianz
colonnade
compensa
ergo hestia
generali
inter risk
pzu
uniqa
warta

INTERESUJE CIĘ OFERTA UBEZPIECZEŃ ?

Skontaktuj się z nami