Istota gwarancji ubezpieczeniowych

Istotą gwarancji ubezpieczeniowych jest to, że wybrane towarzystwo ubezpieczeń (Gwarant) w zamian za składkę przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty kwoty określonej w umowie pomiędzy Inwestorem/Głównym Wykonawcą a Wykonawcą/Podwykonawcą. Korzyścią dla Firmy wykupującej gwarancję ubezpieczeniową jest fakt, że nie "zamraża" dużych kwot na okres wielu lat. Dodatkowo, gwarancja ta zabezpiecza Wykonawcę/Podwykonawcę w przypadku upadłości Beneficjenta gwarancji.


Najbardziej popularne gwarancje na polskim rynku ubezpieczeniowym

 • Gwarancja
  wadium

  Gwarancja
  wadium

 • Gwarancja należytego wykonania

  Gwarancja należytego wykonania

 • Gwarancja usunięcia
  wad i usterek

  Gwarancja usunięcia wad i usterek

 • Gwarancja
  zwrotu zaliczki

  Gwarancja zwrotu zaliczki

Zalety gwarancji ubezpieczeniowej

 • Stanowi wiarygodną formę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

 • Ogranicza konieczność zamrażania własnych środków finansowych

 • Gwarancja ubezpieczeniowa wpływa korzystnie na ocenę wiarygodności firmy jako partnera biznesowego

 • Stanowi potwierdzenie pozytywnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


Dla naszych Klientów negocjujemy umowy generalne zawierane na okres 12 miesięcy. Stosowanie takiej umowy pozwala na bardzo szybką realizację wniosków o gwarancję. W sytuacjach wyjątkowych od chwili wpłynięcia wniosku o wybraną gwarancję do naszego Biura do momentu dostarczenia gwarancji mija 3 – 4 godziny.

Warunkiem otrzymania gwarancji ubezpieczeniowych jest dobra sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa. Zaległości finansowe na rzecz ZUS lub Urzędu Skarbowego niestety dyskwalifikują wniosek.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Gwarancje na polskim rynku ubezpieczeniowym - poznaj założenia

? Gwarancja wiadum

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia wadium, w sytuacji gdy firma, która wygra przetarg, odmówi podpisania kontraktu lub z jej winy nie dojdzie do podpisania kontraktu.

? Gwarancja należytego wykonania

Zabezpiecza roszczenia inwestora w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego czy niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Obowiązek złożenia tego typu gwarancji wynika bezpośrednio z treści umowy.

? Gwarancja usunięcia wad i usterek

gwarantuje, że ewentualne usterki i wady realizowanego kontraktu zostaną właściwie i terminowo usunięte. Ze względu na udzielane okresy gwarancji od 36 miesięcy wzwyż, a co za tym idzie długi okres zablokowania części należności, gwarancja niezbędna do utrzymania płynności finansowej Wykonawcy.

? Gwarancja zwrotu

stosowana jest w sytuacji kiedy inwestor wypłaca wykonawcy zaliczkę na poczet realizowanego kontraktu. Zabezpiecza ona interesy inwestora gdy nierzetelny kontrahent nie rozliczy się we właściwy sposób z otrzymanej zaliczki lub wykorzysta zaliczkę niezgodnie z umową.

INTERESUJE CIĘ OFERTA UBEZPIECZEŃ ?

Skontaktuj się z nami