Kilka słów o nas

BIURO BROKERSKIE BOLESŁAW RZEPKA

Nasze Biuro Brokerskie istnieje od 2000 roku.
W stosunku do wszystkich naszych Klientów stosujemy jedną podstawową zasadę:

Dobro Klienta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Nasi Klienci wiedzą, że nie jest to slogan. W zależności od potrzeb, współpracujemy z największymi zakładami ubezpieczeń lub niszowymi, ściśle wyspecjalizowanymi w określonych ryzykach.

Boleslaw Rzepka

Zadania naszego Biura obejmują następujące czynności:

+Analiza aktualnego stanu ochrony
ubezpieczeniowej u Klienta

Etap ten polega na ocenie ryzyk związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością oraz merytorycznej kontroli poprawności funkcjonujących polis ubezpieczeniowych. Na podstawie takiej analizy wskazane zostają wady i zalety istniejącego poziomu ochrony ubezpieczeniowej, a także następuje identyfikowanie nie ubezpieczonych obszarów działalności firmy.

+ Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Na podstawie zebranych informacji konstruowany jest program, zawierający propozycje przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. W wyniku konsultacji z Klientem uzgadniany jest szczegółowy zakres ochrony, z uwzględnieniem tych pozycji , które Klient postanawia pozostawić na własnym ryzyku.

+Negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń

Opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy przesyłany jest do wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, gwarantujących bezpieczeństwo ochrony ubezpieczeniowej i zapewniających właściwy poziom obsługi. Po otrzymaniu odpowiedzi, dokonywane jest szczegółowe porównanie uzyskanych ofert i przedstawienie Klientowi jego wyników.

+Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczeniowego

W imieniu Klienta doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń. Po wdrożeniu programu ubezpieczeniowego jest on automatycznie objęty nadzorem obejmującym min. kontrolę płatności składek, wznowień polis, doubezpieczenia i prowadzenie korespondencji z zakładem ubezpieczeń. W przypadku powstania szkody udzielamy wszechstronnej pomocy w jej likwidacji.

Co to jest kurtaż brokerski ?

Wynagrodzeniem naszym jest prowizja (kurtaż brokerski) wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeń. Jest to opłata za dokonanie uzgodnień z Klientem i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kurtaż w żadnym wypadku nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.

00

+

Przygotowanych polis

00

Doświadczenie w latach

+

Zadowolonych klientów

00

%

Merytoryczne wsparcie

NASI PARTNERZY

allianz
colonnade
compensa
ergo hestia
generali
inter risk
pzu
uniqa
warta

Lokalizacja naszego biura

+48 793 486 713

Porozmawiaj z naszym expertem