Ubezpieczenia majątku firmy oraz ubezpieczenia od utraty zysku (BI - Business Interruption) są ściśle powiązane i stanowią ważne narzędzia ochrony dla przedsiębiorstw. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z tymi rodzajami ubezpieczeń:


  • Ochrona mienia: Ubezpieczenie majątku firmy chroni przed stratami i uszkodzeniami mienia, takimi jak budynki, wyposażenie, zapasy, maszyny, urządzenia itp. W przypadku zdarzeń takich jak pożary, powodzie, kradzieże, zamieszki, awarie techniczne itp., ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które pokrywa koszty naprawy lub odbudowy mienia.
  • Pokrycie utraty wartości mienia: Ubezpieczenie majątku firmy może również obejmować pokrycie utraty wartości mienia. Na przykład, jeśli mienie straci na wartości w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zmiany rynkowe, inflacja, deprecjacja itp., ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, aby zrekompensować tę utratę wartości.

Niezbędnym uzupełnieniem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczenie od utraty zysku (BI). Jest to ochrona przed:


  • Utratą dochodu: Ubezpieczenie BI chroni przed utratą dochodu w wyniku przerw w działalności spowodowanych zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem majątku firmy. Jeśli firma nie może prowadzić działalności ze względu na uszkodzenie mienia lub inne nieprzewidziane okoliczności, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które rekompensuje utracone przychody i pokrywa niezbędne koszty utrzymania działalności.
  • Pokrycie dodatkowych kosztów: Ubezpieczenie BI może również obejmować pokrycie dodatkowych kosztów, które firma musi ponieść w celu minimalizacji przerw w działalności. Mogą to być koszty wynajmu alternatywnego miejsca pracy, wynagrodzenia tymczasowych pracowników, transportu, reklamy i marketingu, aby przywrócić działalność firmy jak najszybciej.
  • Ochrona przed utratą zysków przyszłych: Ubezpieczenie BI może także chronić przed utratą zysków przyszłych. Jeśli firma musi ponownie zbudować swoją reputację lub zdobyć klientów po przerwie w działalności, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, które pomaga w rekompensacie tych strat.

NASI PARTNERZY

allianz
colonnade
compensa
ergo hestia
generali
inter risk
pzu
uniqa
warta

INTERESUJE CIĘ OFERTA UBEZPIECZEŃ ?

Skontaktuj się z nami