Audyt ubezpeczeniowy

Pierwszy etapem współpracy z Brokerem winien być przeprowadzony audyt ubezpieczeniowy w firmie. W oparciu o inspekcje miejsca prowadzenia działalności, ocenę profilu działalności badamy zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, sprawdzamy zabezpieczenia, aktualny stan ochrony ubezpieczeniowe. Obowiązujące polisy, ich zakres, pokrycie, cenę. Po zakończeniu audytu proponujemy optymalne rozwiązanie, które wdrażamy przy budowaniu programu ubezpieczeniowego.

Audyt ubezpieczeniowy to proces, w którym specjalista ds. ubezpieczeń lub firma audytorska przegląda polisy ubezpieczeniowe i programy ubezpieczeniowe organizacji w celu oceny i optymalizacji ich skuteczności, adekwatności i zgodności z potrzebami firmy. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z audytem ubezpieczeniowym:

Proponujemy aby pierwszym etapem współpracy z naszym Biurem Brokerskim było przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w firmie.
Audyt jest oczywiście całkowicie bezpłatny i nie obliguje Klienta do podjęcia dalszej współpracy. Pozwoli jednak Państwu na uzmysłowienie sobie potrzeby pełnego zakresu zabezpieczenia przedsiębiorstwa.

Audyt ubezpieczeniowy składa się
z kilku etapów polegających na:

 • Analizie polis ubezpieczeniowych

  Analizie polis ubezpieczeniowych

 • Oceny ryzyk i potrzeb ubezpieczeniowych

  Oceny ryzyk i potrzeb ubezpieczeniowych

 • Optymalizacji pokrycia ubezpieczeniowego

  Optymalizacji pokrycia ubezpieczeniowego

 • Przeglądu warunków i wyłączeń

  Przeglądu warunków i wyłączeń

 • Analizie kosztów

  Analizie kosztów

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Audyt ubezpieczeniowy składa się z kilku etapów polegających na:

? Analizie polis ubezpieczeniowych

Audyt ubezpieczeniowy rozpoczyna się od szczegółowej analizy istniejących polis ubezpieczeniowych. W ramach tego procesu oceniane są rodzaje ubezpieczeń, zakres pokrycia, limity, warunki i wyłączenia. Celem jest zrozumienie, czy polisy odpowiadają potrzebom firmy, czy są odpowiednio dopasowane do ryzyk i czy istnieją ewentualne luki w pokryciu.

?Oceny ryzyk i potrzeb ubezpieczeniowych

: Kolejnym krokiem jest ocena ryzyk, którym firma jest narażona, oraz identyfikacja potrzeb ubezpieczeniowych. To obejmuje identyfikację zagrożeń, które mogą wpływać na działalność firmy, i określenie, jakie rodzaje ubezpieczeń są potrzebne, aby zminimalizować te ryzyka. Audyt ubezpieczeniowy może również uwzględniać analizę historii szkód firmy i dostarczyć informacji na temat wcześniejszych roszczeń.

?Optymalizacji pokrycia ubezpieczeniowego

: Na podstawie analizy polis i oceny ryzyk audytor ubezpieczeniowy może zasugerować optymalizację programu ubezpieczeniowego. Może to obejmować zwiększenie lub zmniejszenie pokrycia, dostosowanie limitów i warunków polis, dodanie nowych rodzajów ubezpieczeń lub eliminację niepotrzebnych pokryć. Celem jest zapewnienie adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów.

?Przeglądu warunków i wyłączeń

Audyt ubezpieczeniowy obejmuje również przegląd warunków polis, aby upewnić się, że są one jasne i zrozumiałe. W tym procesie ważne jest również zidentyfikowanie wszelkich wyłączeń, które mogą ograniczać pokrycie ubezpieczeniowe w niepożądany sposób. Audytor ubezpieczeniowy może zasugerować zmiany w warunkach, aby lepiej dostosować je do potrzeb firmy.

?Analizie kosztów

: Audyt ubezpieczeniowy może pomóc w analizie kosztów ubezpieczeń i poszukiwaniu oszczędności. Poprzez identyfikację ryzyk i analizę polis, pomożemy w zrozumieniu, jakie koszty są związane z ryzykiem i jak zarządzać tymi kosztami. Może to obejmować negocjacje warunków polis, zmianę ubezpieczyciela lub zastosowanie strategii samozabezpieczania w niektórych obszarach.

INTERESUJE CIĘ OFERTA UBEZPIECZEŃ ?

Skontaktuj się z nami